Työohjaus

Työnohjauksen tehtävä:

 • Tarjota tukea työssä jaksamiseen
 • Vahvistaa ammatillista osaamista ja kehitystä
 • Auttaa ymmärtämään itseään työntekijänä
 • Auttaa löytämään uusia näkökulmia haastavissa työtilanteissa
 • Auttaa työntekijää oman ammatillisen kasvun prosessissa
 • Haastaa työntekijää ymmärtämään ja tarkastelemaan omaa työtään, työtapaansa ja itseään työntekijänä

Työnohjauksessa:

 • Pyritään hyödyntämään työntekijän elämänkokemusta
 • Vaikutetaan työntekijän työssä ilmeneviin epätarkoituksenmukaisiin käyttäytymismalleihin ja asennoitumistapoihin
 • Pyritään helpottamaan työn aiheuttamaa tunnekuormaa
 • Ohjataan työntekijä katsomaan itseensä ja omaan kokemushistoriaansa ja sitä kautta ymmärtämään, mikä vaikutus niillä on omaan työrooliin
 • Kuljetetaan työntekijä oman viisautensa äärelle löytämään vastauksia

Menetelmiä:

 • Kortit
 • Erilaiset esineet
 • Sukupuu
 • Erilaiset teemat
 • Reflektio

Yksilötyönohjaus:

 • Yksi työntekijä
 • 1 x 45 min tai 2 x 45 min kerrallaan
 • 4 – 5 viikon välein

Ryhmätyönohjaus:

 • 3-6 henkilöä
 • 7-10 henkilöä
 • 2 x 45 min tai 3 x 45 min kerrallaan
 • 4 – 5 viikon välein